บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ บ้านทุกหลังมีฟรอยส์กันร้อนใต้หลังคา

สอบถามเพิมเติม โทร. 095-465-8544 / ID line 0954658544

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 1
ชื่อสินค้า DM1
ราคา  209,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด  3×3  1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ระเบียง  1.5×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 2
ชื่อสินค้า DM2
ราคา  239,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัวขนาด  1.5×1.5
ระเบียงขนาด  2×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 3
ชื่อสินค้า DM3
ราคา  239,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียง  3×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 4
ชื่อสินค้า DM4
ราคา  239,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียง  3×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 5
ชื่อสินค้า DM5
ราคา  259,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียง  3×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 6
ชื่อสินค้า DM6
ราคา  309,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  4.5×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้าน  3×1.5
ระเบียงหลังบ้าน   1.5×3
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 12000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 7
ชื่อสินค้า DM7
ราคา  309,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×2.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  1,5×2
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 8
ชื่อสินค้า DM8
ราคา  289,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3.5   1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  1×3
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 9
ชื่อสินค้า DM9
ราคา 329,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  4.5×2.5   1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้าน1.5×2.5
ระเบียงหลังบ้านขนาด  2.5×1
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 12000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 10
ชื่อสินค้า DM10
ราคา  389,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×3
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  2×1
ศาลาหน้าบ้าน  2×2
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 11
ชื่อสินค้า DM11
ราคา  389,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×3
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  2×1
ศาลาหน้าบ้าน  2×2
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 12
ชื่อสินค้า DM12
ราคา  425,000 บาท
ขนาด   ห้องใต้หลังคาขนาด  2.5×3
ห้องนอนขนาด  2.5×3   1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องโถง  1.5×3
ระเบียงหน้าบ้านขนาด 1.5×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 13
ชื่อสินค้า DM13
ราคา  469,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×2.5   2ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2
ห้องน้ำขนาด  3×2
ห้องครัว  2×2
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  1×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 14
ชื่อสินค้า DM14
ราคา  469,000 บาท
ขนาด   ห้องใต้หลังคา  2.5×3  1ห้อง
ห้องนอนขนาด  3×3.5  1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 2.5×2.5
ห้องน้ำขนาด  2×1.5
ห้องครัว  1×2.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  5.5×1.5
ระเบียงข้างบ้าน  3×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 15
ชื่อสินค้า DM15
ราคา  529,000 บาท
ขนาด   ห้องนอน 1 ขนาด 2.5×3    1ห้อง
ห้องนอน 2 ขนาด 3×3
ห้องรับแขกขนาด 4.5×2
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5   2ห้อง
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  7.5×1,5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 16
ชื่อสินค้า DM16
ราคา  460,000 บาท
ขนาด   ห้องนอน 1 ขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องนอน2ขนาด   2.5×3
ห้องรับแขกขนาด 2.5×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  2.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  4.5×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 17
ชื่อสินค้า DM17
ราคา   565,000 บาท
ขนาด ห้องนอน1ขนาด 4×3
ห้องนอน 2ขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 2 ห้อง
ห้องซักล้าง 1×3
ห้องโถง ขนาด 3×2.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 18
ชื่อสินค้า DM18
ราคา   279,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด  4.5×3
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องรับแขกขนาด 2×3
ระเบียงขนาด 3×1.5
รายละเอียด
ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานรากและบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 19
ชื่อสินค้า DM19
ราคา  530,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3  จำนวน 2ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5  จำนวน2ห้อง
ห้องรับแขก  2×2.5
ห้องครัว  2.5×1.5
ระบียง  1.5×1
รายละเอียด   ฟรี แอร์9000BTU  2ตัว  พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูละบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 20
ชื่อสินค้า DM 20
ราคา  419,000 บาท
ขนาด ห้องนอน 1 ขนาด  2.5×3
ห้องนอน 2 ขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องรับแขก  2.5×3
ห้องครัว  1.5×1.5
ระบียง   1.5×1
รายละเอียด  
ฟรี แอร์ 9000BTU  2ตัว  พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 20
ชื่อสินค้า DM 21
ราคา   360,000 บาท
ขนาดห้องนอนขนาด 3×3
ห้องนั้งเล่นขนาด 2×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×2
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1.5×1.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 22
ชื่อสินค้า DM22
ราคา 475,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 2ห้อง
ห้องนั้งเล่นขนาด 3×4
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 3×1.5
รายละเอียด   ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 23
ชื่อสินค้า DM23
ราคา 259,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1.5×2.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 24
ชื่อสินค้า DM24
ราคา 425,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 2ห้อง
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1.5×2.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 25
ชื่อสินค้า DM25
ราคา 219,000 บาท
ขนาด  ห้องนอนขนาด 3×3
ห้องแต่งตัวขนาด 1.5×1.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1×3
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 26
ชื่อสินค้า DM26
ราคา 289,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3
ห้องนั่งเล่นขนาด 2×3.5
ห้องน้ำขนาด 2×1.5
ระเบียงขนาด 1×2
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 27
ชื่อสินค้า DM27
ราคา 449,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3.5 จำนวน 1ห้อง
ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 1ห้อง
ห้องนั่งเล่น+ห้องครัวขนาด 2.5×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 2.5×1.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 28
ชื่อสินค้า DM28
ราคา 624,000 บาท
ขนาด  ห้องนอนขนาด 2×3 จำนวน 1ห้อง
ห้องนอนขนาด 2.5×3 จำนวน 2 ห้อง
ห้องนั่งเล่น+ห้องครัวขนาด 5×2.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 จำนวน 2 ห้อง
ระเบียงขนาด 1.5×8.5
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน3ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 29
ชื่อสินค้า DM29
ราคา  269,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 1ห้อง
ห้องนั่งเล่น 2×3
ห้องน้ำขนาด 2×1.5 จำนวน 1 ห้อง
ระเบียงขนาด 2×1
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 30
ชื่อสินค้า DM30
ราคา  519,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3.3 จำนวน 2ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×4.3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 2×2.5
ศาลาขนาด 2×2
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btuจำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 31
ชื่อสินค้า DM31
ราคา  399,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3จำนวน 2ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 จำนวน 2ห้อง
ระเบียงขนาด 1.5×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btuจำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 32
ชื่อสินค้า DM32
ราคา  449,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3.5 จำนวน 1ห้อง
ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน1ห้อง
ห้องนั่งเล่น +ห้องครัว ขนาด 2.5×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 จำนวน1ห้อง
ห้องน้ำ ขนาด 2×1.5 จำนวน 1 ห้อง
ระเบียงขนาด 2.5×1.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btu จำนวน 2 ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 33
ชื่อสินค้า DM33
ราคา  489,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×4.5 จำนวน 1 ห้อง
ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 1 ห้อง
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ห้องโถงขนาด 3×1.5
ระเบียง 3×1
ศาลาขนาด 3×3
รายละเอียด ฟรี แอร์ 9000 BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 34
ชื่อสินค้า DM34
ราคา  584,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×4.5 จำนวน 1 ห้อง
ห้องนอนขนาด 3×3.5 จำนวน 1 ห้อง
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ห้องโถง+ห้องนั่งเล่นขนาด 3×3
ระเบียง 3×3
ศาลาขนาด 3×3
รายละเอียด ฟรี แอร์ 9000 BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล