บ้านสำเร็จรูป, บ้านน็อคดาวน์ บ้านทุกหลังสร้างด้วยความใส่ใจ...เสมือนบ้านของเราเอง
ไม่ว่าท่านกำลังตัดสินใจ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องแบบบ้านน็อคดาวน์
ปรึกษาเราได้ค่ะ...

สอบถามเพิมเติม โทร.095-465-8544 / ID line 0954658544 

บ้านน็อคดาวน์, บ้านสำเร้จรูป

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 1
ชื่อสินค้า DM1
ราคา  264,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด  3×3  1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ระเบียง  1.5×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 2
ชื่อสินค้า DM2
ราคา  294,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัวขนาด  1.5×1.5
ระเบียงขนาด  2×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 3
ชื่อสินค้า DM3
ราคา  294,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียง  3×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 4
ชื่อสินค้า DM4
ราคา  324,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียง  3×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 5
ชื่อสินค้า DM5
ราคา  334,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียง  3×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 6
ชื่อสินค้า DM6
ราคา  364,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  4.5×3    1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้าน  3×1.5
ระเบียงหลังบ้าน   1.5×3
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 12000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 7
ชื่อสินค้า DM7
ราคา  364,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×2.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  1,5×2
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 8
ชื่อสินค้า DM8
ราคา  344,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3.5   1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  1×3
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 9
ชื่อสินค้า DM9
ราคา 384,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  4.5×2.5   1ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้าน1.5×2.5
ระเบียงหลังบ้านขนาด  2.5×1
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 12000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 10
ชื่อสินค้า DM10
ราคา  555,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×3
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  2×1
ศาลาหน้าบ้าน  2×2
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 11
ชื่อสินค้า DM11
ราคา  444,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  1.5×3
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  2×1
ศาลาหน้าบ้าน  2×2
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 12
ชื่อสินค้า DM12
ราคา  480,000 บาท
ขนาด   ห้องใต้หลังคาขนาด  2.5×3
ห้องนอนขนาด  2.5×3   1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องโถง  1.5×3
ระเบียงหน้าบ้านขนาด 1.5×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 13
ชื่อสินค้า DM13
ราคา  524,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×2.5   2ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×2
ห้องน้ำขนาด  3×2
ห้องครัว  2×2
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  1×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 14
ชื่อสินค้า DM14
ราคา  524,000 บาท
ขนาด   ห้องใต้หลังคา  2.5×3  1ห้อง
ห้องนอนขนาด  3×3.5  1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 2.5×2.5
ห้องน้ำขนาด  2×1.5
ห้องครัว  1×2.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  5.5×1.5
ระเบียงข้างบ้าน  3×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 15
ชื่อสินค้า DM15
ราคา  584,000 บาท
ขนาด   ห้องนอน 1 ขนาด 2.5×3    1ห้อง
ห้องนอน 2 ขนาด 3×3
ห้องรับแขกขนาด 4.5×2
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5   2ห้อง
ห้องครัว  1.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  7.5×1,5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 16
ชื่อสินค้า DM16
ราคา  515,000 บาท
ขนาด   ห้องนอน 1 ขนาด  3×3    1ห้อง
ห้องนอน2ขนาด   2.5×3
ห้องรับแขกขนาด 2.5×2.5
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องครัว  2.5×1.5
ระเบียงหน้าบ้านขนาด  4.5×1.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 17
ชื่อสินค้า DM17
ราคา   620,000 บาท
ขนาด ห้องนอน1ขนาด 4×3
ห้องนอน 2ขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 2 ห้อง
ห้องซักล้าง 1×3
ห้องโถง ขนาด 3×2.5
รายละเอียด  ฟรี แอร์ 9000 BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 18
ชื่อสินค้า DM18
ราคา   334,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด  4.5×3
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องรับแขกขนาด 2×3
ระเบียงขนาด 3×1.5
รายละเอียด
ฟรี แอร์ 9000 BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานรากและบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 19
ชื่อสินค้า DM19
ราคา  585,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด  3×3  จำนวน 2ห้อง
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5  จำนวน2ห้อง
ห้องรับแขก  2×2.5
ห้องครัว  2.5×1.5
ระบียง  1.5×1
รายละเอียด   ฟรี แอร์9000BTU  2ตัว  พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูละบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 20
ชื่อสินค้า DM 20
ราคา  474,000 บาท
ขนาด ห้องนอน 1 ขนาด  2.5×3
ห้องนอน 2 ขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด  1.5×1.5
ห้องรับแขก  2.5×3
ห้องครัว  1.5×1.5
ระบียง   1.5×1
รายละเอียด  
ฟรี แอร์ 9000BTU  2ตัว  พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 20
ชื่อสินค้า DM 21
ราคา   415,000 บาท
ขนาดห้องนอนขนาด 3×3
ห้องนั้งเล่นขนาด 2×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×2
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1.5×1.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 22
ชื่อสินค้า DM22
ราคา 530,000 บาท
ขนาด   ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 2ห้อง
ห้องนั้งเล่นขนาด 3×4
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 3×1.5
รายละเอียด   ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 23
ชื่อสินค้า DM23
ราคา 314,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1.5×2.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 24
ชื่อสินค้า DM24
ราคา 480,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 2ห้อง
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1.5×2.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 25
ชื่อสินค้า DM25
ราคา 274,000 บาท
ขนาด  ห้องนอนขนาด 3×3
ห้องแต่งตัวขนาด 1.5×1.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1×3
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 26
ชื่อสินค้า DM26
ราคา 344,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3
ห้องนั่งเล่นขนาด 2×3.5
ห้องน้ำขนาด 2×1.5
ระเบียงขนาด 1×2
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 27
ชื่อสินค้า DM27
ราคา 504,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3.5 จำนวน 1ห้อง
ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 1ห้อง
ห้องนั่งเล่น+ห้องครัวขนาด 2.5×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 2.5×1.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 28
ชื่อสินค้า DM28
ราคา 850,000 บาท
ขนาด  ห้องนอนขนาด 2×3 จำนวน 1ห้อง
ห้องนอนขนาด 2.5×3 จำนวน 2 ห้อง
ห้องนั่งเล่น+ห้องครัวขนาด 5×2.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 จำนวน 2 ห้อง
ระเบียงขนาด 1.5×8.5
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน3ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 29
ชื่อสินค้า DM29
ราคา  354,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 1ห้อง
ห้องนั่งเล่น 2×3
ห้องน้ำขนาด 2×1.5 จำนวน 1 ห้อง
ระเบียงขนาด 2×1
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฎิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 30
ชื่อสินค้า DM30
ราคา  574,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3.3 จำนวน 2ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×4.3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 2×2.5
ศาลาขนาด 2×2
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btuจำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 31
ชื่อสินค้า DM31
ราคา  454,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3จำนวน 2ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 จำนวน 2ห้อง
ระเบียงขนาด 1.5×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btuจำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 32
ชื่อสินค้า DM32
ราคา  504,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3.5 จำนวน 1ห้อง
ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน1ห้อง
ห้องนั่งเล่น +ห้องครัว ขนาด 2.5×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 จำนวน1ห้อง
ห้องน้ำ ขนาด 2×1.5 จำนวน 1 ห้อง
ระเบียงขนาด 2.5×1.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btu จำนวน 2 ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 33
ชื่อสินค้า DM33
ราคา  544,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×4.5 จำนวน 1 ห้อง
ห้องนอนขนาด 3×3 จำนวน 1 ห้อง
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ห้องโถงขนาด 3×1.5
ระเบียง 3×1
ศาลาขนาด 3×3
รายละเอียด ฟรี แอร์ 9000 BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ / บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 34
ชื่อสินค้า DM34
ราคา  700,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×4.5 จำนวน 1 ห้อง
ห้องนอนขนาด 3×3.5 จำนวน 1 ห้อง
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ห้องโถง+ห้องนั่งเล่นขนาด 3×3
ระเบียง 3×3
ศาลาขนาด 3×3
รายละเอียด ฟรี แอร์ 9000 BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ คือ บ้านสำเร็จรูป ที่ได้รับการออกแบบ และสร้างชิ้นส่วนแต่ละส่วนสำเร็จมาจากโรงงานผลิต ซึ่งชิ้นส่วนของบ้านน็อคดาวน์แต่ละแบบ จะได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักบ้านน็อคดาวน์ สามารถถอดประกอบได้ สามารถโยกย้ายเอาไปติดตั้ง ตามสถานที่ ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง ผนัง พื้น หลังคา รวมไปถึงห้องต่างๆ ตลอดจนหน้าต่างประตู และสุขภัณฑ์มีพร้อมสรรพในบ้านน็อคดาวน์ 

ฉะนั้นท่านสามารถมั่นใจได้ว่า การสร้างบ้านน็อคดาวน์กับเรานั้น ท่านจะได้บ้านน็อคดาวน์ที่สร้างเสร็จตามเวลา งบไม่บานปลาย บ้านน็อคดาวน์ตรงตามแบบที่ท่านเลือกอย่างแน่นอน…

อย่าพึ่งติดสินใจ ถ้าท่านยังไม่ได้โทรหาเรา!! บริการปรึกษาเรื่องการออกแบบ สร้างบ้านน็อคดาวน์ ทุกสไตล์ โดยทีมงานมืออาชีพ มีตัวตนจริง จดทะเบียนถูกต้อง ไม่ทิ้งงานแน่นอน