วิธีการดูแลรักษาบ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป

บ้านน็อคดาวน์, บ้านสำเร็จรูป

การดูแลบ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป จำเป็นต้องให้ความใส่ใจและการดูแลเป็นพิเศษกว่าแบบบ้านทั่วไปเพราะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไม่

เหมือนกับบ้านทั่วไป ซึ่งต้องได้รับการดูแลในทุก ๆ 5 ปี เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ดูเหมือนใหม่นานหลายปี

บ้านน็อคดาวน์มีอายุการใช้งานยาวนานแค่ไหน ?

สำหรับอายุของบ้านน็อคดาวน์ซึ่งเป็นบ้านแบบสำเร็จรูปแต่เรื่องอายุการอยู่อาศัยของเราจะไม่ยาวนานเทียบเท่ากับบ้านปูนทั่ว เพราะวัสดุที่นำมาใช้งานจะมีความต่างกันจึงทำให้อายุของการใช้งานมีความต่างกันเท่ากับว่าอายุจะสั้นลงกว่ามาก หากการดูแลทั่วถึงหมั่นซ่อมแซมจะมีส่วนช่วยให้การอยู่อาศัยนานได้ถึง 30 ปี แต่ในทางกลับกันหากบ้านขาดการดูแลจะมีผลต่อเรื่องอายุของบ้านที่สั้นลงและมีความเสื่อมโทรมได้ง่าย แต่ในยุคปัจจุบันนี้การพัฒนาทางด้านการก่อสร้างเลือกใช้วัสดุการติดตั้งที่แข็งแรงและคงทนมากขึ้น ช่วยให้การอยู่อาศัยมีความมั่นใจยิ่งขึ้น ความคงทนแข็งแรงมีอายุการใช้งานนานขึ้น

เทคนิคการดูแลรักษาบ้านน็อคดาวน์ให้ใช้งานได้ในระยะยาว

เทคนิคการดูแลบ้านน็อคดาวน์เพื่อให้อยู่ในระยาวนานในหลายปี ซึ่งมีขั้นตอนที่ดูแลรักษาไม่ต่างจากการให้ความใส่ใจในขั้นพื้นฐาน คือ

  • ตรวจสอบรอยรั่วซึมของวหลังคาเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมมีน้ำไหลงลง จุดสังเกตได้ง่าย ๆ หากมีรอยยน้ำไหลหรือรั่วซึมจะมีรอยน้ำหยดหรือรอยตะไคร่น้ำที่บนเพนดาน หากพบรอยกระเบื้องแตกก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทันที
  • ตรวจสอบพบดูรอยร้าวเพราะโครงสร้างของบ้านจะมีความแตกต่างจากบ้านเรือนทั่วไป ทำให้การดูแลและการจัดตรวจสอบความผิดปกติจะต้องดูแลให้ทั่ว รวมถึงบริเวณภายนอกที่ต้องดูเรื่องพื่นดินยุบหรือไม่ซึ่งน้ำหนักของบ้านแต่ละหลังจะมีน้ำหนักมากเสี่ยงต่อการยุบบริเวณผิวหน้าดินได้
  • หมั่นตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ในทุก ๆ 5 ปี เพื่อช่วยยืดอายุเรื่องการใช้งาน เช่น การทาสี ให้ตัวอาคารดูเหมือนใหม่ตลอดเวลา เพราะสีบ้านก็ทำให้ดูหม่นหมองทรุดโทรมได้
  • ตรวจเช็คเรื่องระบบไฟ สายไฟ สีสันของเส้นสายไฟ ทั้งนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องพร้อมใช้งานไม่มีชำรุดเพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัย

การเลือกติดตั้งบ้านน็อคดาวน์ สามารถมีอายุการใช้งานยาวนานได้ โดยมีวิธีการดูแลและนำเทคนิคการตรวจสอบเข้ามาช่วยดูความพร้อมและเป็นการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ทั้งนี้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ จะมีขั้นตอนและวิธีไม่ต่างจากการดูบ้านทั่วไปเพียงแค่บ้านสำเร็จรูปนี้ต้องได้รับการดูแลถี่ถ้วนให้ความใสใจมากกว่าเท่านั้น

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ บ้านทุกหลังมีฟรอยส์กันร้อนใต้หลังคา

สอบถาม โทร. 095-465-8544 / ID line 0954658544